ลงทะเบียนที่พักกับ Residences.in.th

เพิ่มความมั่นใจในการค้นหาที่พัก และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ที่พักของคุณ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยสร้างความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลที่พัก และการลงประกาศหาผู้เช่า แต่การที่ผู้ค้นหาที่พักเหล่านั้นจำเป็นต้องชำระเงินจองก่อน กลายเป็นจุดอ่อนที่มีผู้ไม่หวังดีใช้ช่องทางนี้สวมรอยนำรูปภาพ หรือข้อมูลที่พักของบุคคลอื่นไปหลอกลวงทรัพย์สินผู้ค้นหาที่พัก

Residences.in.th มองเห็นถึงปัญหาถึงจุดนี้ จึงได้สร้างระบบ "ลงทะเบียนที่พัก" เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือที่พักด้วยสัญลักษณ์ โดยมุ่งหวังที่จะเสริมความมั่นใจในการค้นหาที่พักมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ทั้งนี้สัญลักษณ์ "ลงทะเบียนที่พัก"เป็นสัญลักษณ์ที่ Residences.in.thใช้ในการสื่อให้ผู้ค้นหาที่พักเหล่านั้นทราบว่า ที่พักที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ยืนยันตัวตนแล้วด้วยเอกสารสำคัญทางราชการ ซึ่งรับรองเอกสารโดยทีมงาน Residences.in.th แล้ว โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
สำคัญโปรดอ่าน! : สัญลักษณ์ "ลงทะเบียนที่พัก" ที่แสดงในหน้าประกาศนั้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการยืนยันข้อมูลกับทาง Residences.in.th เท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันความปลอดภัยของผู้ค้นหาแต่อย่างใด

และ Residences.in.th สงวนสิทธ์การไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่แสดง และสถานที่ตั้งให้มั่นใจก่อนตกลงโอนเงิน หรือทำธุรกรรมใดๆ
ดูข้อตกลงและเงื่อนไข
Verified

1. ลงทะเบียนที่พักแล้ว

รูปแบบ: ริบบิ้นสีน้ำเงินมีข้อความเขียนว่า "ลงทะเบียนที่พักแล้ว"

เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1.สำเนาทะเบียนบ้านของที่พัก
2.รูปถ่ายที่พัก โดยเห็นบ้านเลขที่และอาคารที่ชัดเจน
Non-verified

2. ยังไม่ได้ลงทะเบียน

รูปแบบ: ริบบิ้นเทามีข้อความเขียนว่า "ยังไม่ได้ลงทะเบียน"

เงื่อนไข
กรณีที่เจ้าของที่พักไม่มีการส่งเอกสารใดๆ เพื่อยืนยันที่พัก ระบบจะแสดงสัญลักษณ์
"ยังไม่ได้ลงทะเบียน" ที่หน้าประกาศของคุณ แต่ประกาศจะยังคงแสดงข้อมูลเหมือนเดิม
ทั้งนี้เพื่อให้ทางผู้ค้นหาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการโอนเงินจริง

วิธีการลงทะเบียนที่พัก


สแกนเอกสารที่มีการกำกับสำเนาแล้ว
ส่งอีเมล์ที่ email : [email protected]
โดยแจ้ง
1.เลขที่ประกาศ
2. ชื่อ
3. อีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิก
Line
ถ่ายรูปเอกสารที่มีการกำกับสำเนาแล้ว
ส่งที่ Line id: Residences.in.th
โดยแจ้ง
1.เลขที่ประกาศ
2. ชื่อ
3. อีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิก

อัพโหลดเอกสารที่มีการกำกับสำเนาแล้วในหน้า
www.residences.in.th/dashboard/apartments
ในแต่ละที่พักของของคุณด้วยตัวเอง