นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy )

          Residences.in.th เป็นเว็บไซต์สื่อกลางในการลงประกาศให้เช่า และค้นหาห้องพัก ซึ่งทางเว็บไซต์ของเราตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญ และเราขอยืนยันที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ดังนี้


ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์รวบรวมและเก็บรักษาไว้

          ทางเว็บไซด์จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์ให้ผู้ใช้บริการได้รับความพีงพอใจ และการใช้งานได้ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และข้อมูลที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ (IP Address) เช่น ข้อมูลสถานที่ตั้ง, แหล่งอ้างอิง, ชนิดของบราวเซอร์การเข้าใช้งาน,ระยะเวลาในการเข้าชม และ จำนวนหน้าที่เปิดดู
  • ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้เพื่อใช้ในการลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซด์ รวมถึงการแจ้งเตือนอีเมล์ และ/หรือจดหมายข่าว เช่น อีเมลแอดเดรส ชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
  • ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้เพื่อใช้ในการติดต่อกับทางเว็บไซต์ในการซื้อสินค้าหรือบริการกับทางเว็บไซต์ รวมทั้งการให้คำแนะนำ หรือคำติชม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะแจ้งไว้ให้กับทางเว็บไซต์

การใช้คุ๊กกี้ ( Cookies )

          คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของผู้ใช้บริการแล้ว หากมีการใช้คุกกี้ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากเว็บบราวเซอร์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้นั้น หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป

          ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการเลือกใช้คุกกี้แล้วทางเว็บไซต์อาจใช้ข้อมูลที่ได้จากคุ๊กกี้เพื่อใช้ในการจัดการเว็บไซต์, ปรับปรุงการใช้งาน หรือใช้ในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป


การใช้งานและเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลที่ทางเว็บไซด์ได้ทำการจัดเก็บไว้ จะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์ ดังนี้

  • เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการเข้าใช้งานเว็บไซต์
  • เพื่อใช้ในการเปิดการใช้งานบริการต่างๆในเว็บไซต์
  • เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลทั่วไปกับผู้ใช้บริการ รวมถึงการส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ใช้บริการท่านอื่นร้องขอ
  • เพื่อใช้ในการให้บริการด้านข้อมูล รวมถึงการบริหารจัดการคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ใช้บริการและเว็บไซต์

ข้อมูลที่ทางเว็บไซด์ได้ทำการจัดเก็บไว้ จะถูกเปิดเผยเมื่อมีเหตุอันสมควรดังนี้

  • เปิดเผยข้อมูลกรณีเป็นการให้ข้อมูลตากฎหมาย
  • เปิดเผยข้อมูลเมื่อต้องใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

          เว็บไซต์อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นเว็บไซต์จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนการใช้บริการจากเว็บไซต์

          ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป กรุณาสอบถามมาได้ทางติดต่อเว็บไชต์ หรืออีเมลของทางเว็บไซต์