Airport link ลาดกระบัง

เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport Rail Link - SARL) ในระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาย City Line (Suvarnabhumi Airport Rail Link City Line) ที่แวะจอดรายทางจากสถานีพญาไทถึงสุวรรณภูมิ โดยสถานีลาดกระบังเป็นสถานีสุดท้ายก่อนเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีบ้านทับช้าง และสถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่บนแนวเส้นทางรถไฟทางไกลสายตะวันออก บริเวณสถานีรถไฟลาดกระบัง ใกล้กับทางแยกต่างระดับร่มเกล้า (จุดตัดทางพิเศษกรุงเทพฯ-ชลบุรี และถนนร่มเกล้า) ฝั่งตะวันออก ในพื้นที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


ตารางเวลาเดินรถ

สถานที่ใกล้เคียง

๐ วัดลาดกระบัง (วัดสาม)
๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ต่อรถไฟเข้าสถาบันฯ)

แผนที่สถานี Airport link ลาดกระบัง

ลองค้นหาที่พักใกล้ Airport link ลาดกระบัง ได้ที่: http://www.residences.in.th