Airport link สุวรรณภูมิ

เป็นสถานีปลายทางในเส้นทางระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport Rail Link - SARL) ทั้งระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาย Express Line (Suvarnabhumi Airport Rail Link Express Line) ซึ่งมุ่งตรงมาจากมักกะสันสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยไม่แวะสถานีรายทาง ระยะทาง 25.7 กิโลเมตร ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที และระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาย City Line (Suvarnabhumi Airport Rail Link City Line) ซึ่งแวะจอดรายทางจากสถานีพญาไทถึงสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของอาคารผู้โดยสาร ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พื้นที่ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากสถานีลาดกระบัง ประมาณ 6 กิโลเมตร


ตารางเวลาเดินรถ

ทางเข้า-ออกสถานี

๐ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๐ 2 โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ

ลองค้นหาที่พักใกล้ Airport link สุวรรณภูมิ ได้ที่: http://www.residences.in.th