MRT บางซื่อ

เป็นสถานีปลายทางในเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล ที่ตั้งของสถานีอยู่บริเวณสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทอดตัวระหว่างแนวเส้นทางรถไฟทางไกล, แนวเส้นทางรถไฟเข้าสู่ย่านพหลโยธินด้านทิศใต้ และทางพิเศษศรีรัช ใกล้กับถนนเทอดดำริ และโรงงานปูนซีเมนต์ไทย

นอกจากนั้น สถานีบางซื่อยังคาดหมายให้เป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง ทั้งสายสีแดงอ่อนและสีแดงเข้ม บริเวณสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ ซึ่งยังมีโครงการในอนาคตที่ต้องการพัฒนาให้เป็นสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเป็นศูนย์กลางระบบรถไฟของประเทศไทย

สถานที่ใกล้เคียง

๐ สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ และโครงการสถานีกลางบางซื่อ

๐ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย

๐ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา

๐ เทสโก้ โลตัส สาขาประชาชื่น

๐ ตลาดบางซื่อ

๐ ตลาดมณีพิมาน (ตลาดเตาปูน

สิ่งอำนวยความสะดวก

๐ ลิฟท์สำหรับผู้พิการ ที่ทางเข้า-ออกที่ 1

๐ ลานจอดรถสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า ในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ขนาด 10 ไร่ ความจุ 500 คัน

มีสะพานทางเดินข้ามทางรถไฟเชื่อมจากบริเวณชานชาลาสถานีรถไฟอาคาร 2 และทางเข้า-ออกที่ 2 ของสถานีรถไฟฟ้า

(ผู้ขับขี่สามารถเข้าจอดรถได้จากถนนกำแพงเพชร)

๐ ลานจอดรถหน้าสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ

แผนที่สถานี MRT บางซื่อ


ทางเข้า-ออกสถานี

๐ 1 หัวมุมถนนเตชะวณิช ตัดถนนเทอดดำริ (สามแยกด้านหน้าสถานีรถไฟ), อาคารผู้โดยสาร 1 สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ (สายเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ)

๐ 2 ชานชาลาสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ อาคารผู้โดยสาร 2 (สายใต้)

การเดินทาง


ลองค้นหาที่พักใกล้ MRT บางซื่อ ได้ที่: http://www.residences.in.th