บัญชีที่ได้รับแจ้งว่า ใช้ในการฉ้อโกง! และหลอกลวงให้โอนเงิน

บัญชีเหล่านี้คือบัญชีที่ได้รับแจ้ง ว่าหลอกลวงให้โอนเงินค่าห้องพักโดยไม่มีที่พักอยู่จริง

0264354937 ธ.กรุงเทพ ชื่อบัญชี นายจรัญ วันโทน

0013753741 ธ.กสิกรโทย นายจรัญ วันโทน

2472210966 ธ.ไทยพาณิชย์ นายอดิเทพ หวังศิริเวช

2022643139 ธ.กสิกรโทย ชื่อบัญชี นายปริยากร ท้าววิเศษ

0910149384 ธ.กรุงเทพฯ ชื่อบัญชี นางมณี หวังศิริเวช

สามารถแจ้งเพิ่มเลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลง ได้ผ่าน ติดต่อเว็บไซต์ หรือ admin@residences.in.th