คอนโด ใกล้ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รามอินทรา

ผลการค้นหาในระยะ 5 กม. จัดเรียงแบบ ที่พักอัพเดทล่าสุด

ค่าเช่า :
12,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 52.0 m 2
ชั้น 8
อัพเดทล่าสุด: 05/06/2020 00:27
ค่าเช่า :
12,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 2 ห้องนอน
ขนาด 31.0 m 2
ชั้น 10
อัพเดทล่าสุด: 04/06/2020 22:36
ค่าเช่า :
16,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 27.0 m 2
ชั้น 12
อัพเดทล่าสุด: 04/06/2020 21:18
ค่าเช่า :
24,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 2 ห้องนอน
ขนาด 34.0 m 2
ชั้น 20
อัพเดทล่าสุด: 04/06/2020 15:44
ค่าเช่า :
9,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 32.0 m 2
ชั้น 7
อัพเดทล่าสุด: 04/06/2020 14:25
ค่าเช่า :
12,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 2 ห้องนอน
ขนาด 56.0 m 2
ชั้น 1
อัพเดทล่าสุด: 04/06/2020 13:14
ค่าเช่า :
12,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 2 ห้องนอน
ขนาด 32.0 m 2
ชั้น 11
อัพเดทล่าสุด: 04/06/2020 11:14
ค่าเช่า :
12,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 2 ห้องนอน
ขนาด 56.0 m 2
ชั้น 1
อัพเดทล่าสุด: 04/06/2020 09:25
ค่าเช่า :
12,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 2 ห้องนอน
ขนาด 56.0 m 2
ชั้น 1
อัพเดทล่าสุด: 04/06/2020 09:25
ค่าเช่า :
9,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 2 ห้องนอน
ขนาด 45.0 m 2
ชั้น 4
อัพเดทล่าสุด: 04/06/2020 01:56
ค่าเช่า :
13,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 31.0 m 2
ชั้น 6
อัพเดทล่าสุด: 03/06/2020 21:57
ค่าเช่า :
13,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 27.0 m 2
ชั้น 15
อัพเดทล่าสุด: 03/06/2020 16:06
ค่าเช่า :
12,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 52.0 m 2
ชั้น 20
อัพเดทล่าสุด: 03/06/2020 15:49
ค่าเช่า :
12,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 28.0 m 2
ชั้น 20
อัพเดทล่าสุด: 03/06/2020 14:31
ค่าเช่า :
6,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 32.0 m 2
ชั้น 12
อัพเดทล่าสุด: 03/06/2020 13:28
ค่าเช่า :
7,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 30.0 m 2
ชั้น 12
อัพเดทล่าสุด: 03/06/2020 13:24
ค่าเช่า :
8,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 30.0 m 2
ชั้น 3
อัพเดทล่าสุด: 03/06/2020 13:15
ค่าเช่า :
12,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 2 ห้องนอน
ขนาด 32.0 m 2
ชั้น 11
อัพเดทล่าสุด: 03/06/2020 07:31
ค่าเช่า :
8,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 33.0 m 2
ชั้น 3
อัพเดทล่าสุด: 02/06/2020 14:46
ค่าเช่า :
9,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 26.5 m 2
ชั้น 7
อัพเดทล่าสุด: 02/06/2020 14:34
ค่าเช่า :
12,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 29.5 m 2
ชั้น 7
อัพเดทล่าสุด: 02/06/2020 09:33
ค่าเช่า :
8,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 35.0 m 2
ชั้น 12
อัพเดทล่าสุด: 01/06/2020 19:04
ค่าเช่า :
12,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 34.0 m 2
ชั้น 8
อัพเดทล่าสุด: 01/06/2020 18:57
ค่าเช่า :
11,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 50.0 m 2
ชั้น 14
อัพเดทล่าสุด: 01/06/2020 18:40
ค่าเช่า :
7,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 23.0 m 2
ชั้น 7
อัพเดทล่าสุด: 01/06/2020 16:19