อพาร์ทเม้นท์ ที่พัก ใกล้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น

ผลการค้นหาในระยะ 5 กม. จัดเรียงแบบ ที่พักอัพเดทล่าสุด

 • Thumbnail_dfaf6074d2861bc907cb

  พสิษฐ์แมนชั่น

  ถนน อดุลยาราม ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 4.5 กม.
  2,900 - 3,500 บาท/เดือน 300 - 400 บาท/วัน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 26/01/2024 12:52
 • Thumbnail_04c41cbcd0949f2c8450

  Koleh De Ville ขอนแก่น

  ซอย ศรีจันทร์ 33 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 2.1 กม.
  4,000 - 6,000 บาท/เดือน 700 - 700 บาท/วัน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 22/08/2023 20:49
 • Thumbnail_0b87d098f0d066fce4ac

  บ้านทิวสน

  ซอย ทองสอดแสง 8 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 1.2 กม.
  3,000 - 4,000 บาท/เดือน อัพเดทล่าสุด: 22/07/2023 12:40
 • Thumbnail_0044ca4d3839bda99e32

  นันท์ธนาเพลส

  3 ศรีงามเมือง ถนน มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 2.1 กม.
  4,200 บาท/เดือน 400 - 400 บาท/วัน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 08/10/2022 12:57
 • Thumbnail_c38bd3481068e533e0cd

  จอนบอยอพาร์ทเม้นท์

  ถนน สามัคคีอุทิศ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 1.0 กม.
  1,500 - 1,800 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 14/07/2022 20:20
 • Thumbnail_17b2bceb969036e21554

  ผ่องสิริ แมนชั่น

  อดุลยาราม ซอย 5 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 4.4 กม.
  3,000 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 10/07/2022 17:48
 • Thumbnail_9cb644debca2dd003fc1

  หอพัก สนิท แมนชั่น

  อดุลยราม7/4 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 4.0 กม.
  2,900 - 3,300 บาท/เดือน 300 - 400 บาท/วัน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 16/02/2022 10:21
 • Thumbnail_ba08fc4dd4a2b49b7da6

  บุญชฎาอพาร์ตเมนท์

  ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 13 กสิกรทุ่งสร้าง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 3.3 กม.
  3,000 - 4,200 บาท/เดือน 300 - 450 บาท/วัน อัพเดทล่าสุด: 06/01/2022 09:05
 • Thumbnail_c6f535a63371c4986b38

  หอพักศิริศักดิ์

  เล้งเย็นตาโฟ ถนน กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 1.4 กม.
  2,500 - 3,200 บาท/เดือน อัพเดทล่าสุด: 05/01/2022 12:09
 • Thumbnail_7b6956d7038881613139

  ศรีเรือง

  ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 13 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 3.3 กม.
  2,500 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 25/06/2021 12:17
 • Thumbnail_e3c0e77b514aaa49e4b2

  หอพักบ้านสุรีชา

  ซอย ประชาสโมสร 31/1 ถนน ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 2.4 กม.
  2,900 - 3,500 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 12/05/2021 14:24
 • Thumbnail_207abda569e89b5ab4cb

  หอพักบ้านสุรีชา

  ซอย ประชาสโมสร 31/1 ถนน ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 2.4 กม.
  2,900 - 3,500 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 16/05/2021 11:24
 • Thumbnail_c01b6f11ea1fd0fa7d0a

  หอพักเบสเพลส

  เฉลิมราช/7 ศรีจันทร์ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 2.3 กม.
  2,400 - 2,500 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 03/05/2021 07:17
 • Thumbnail_b1d9ae339f1386893df4

  ลฏายุทธ อพาร์ทเมนท์2

  ศรีจันทร์18 แยก1 ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 2.6 กม.
  3,200 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 25/02/2021 13:29
 • Thumbnail_d8007817c6671493e85a

  ฟอร์จูน แมนชัน ขอนแก่น

  7 ถนน อดุลยาราม ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 4.4 กม.
  3,700 - 4,500 บาท/เดือน 500 - 800 บาท/วัน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 27/03/2020 17:05
 • Thumbnail_57d7e289151436bc7411

  ทาวเฮาส์ชัยโย

  ศรีจันทร์10/1 ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 0.9 กม.
  3,800 - 4,500 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 31/03/2023 18:17
 • Thumbnail_5cea076372c464957a6f

  พูนสุขอพาร์ทเมนท์

  บ้านกอก ซอย 32/1 บ้านกอก 32 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 4.5 กม.
  3,500 - 3,800 บาท/เดือน 350 - 350 บาท/วัน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 13/04/2019 17:25
 • Thumbnail_2fcc27882b6db34af098

  หอพักไชยณรงค์

  สุขสบาย15 ชาตะผดุง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 1.2 กม.
  2,500 - 3,000 บาท/เดือน 300 - 400 บาท/วัน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 15/11/2018 21:06
 • Thumbnail_0ca21d6173d4146dab77

  ลฏายุทธ อพาร์ทเมนท์

  ซอย ประชาสโมสร 41 ศรีจันทร์ บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 2.6 กม.
  1,500 - 3,000 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 01/10/2018 21:48
 • Thumbnail_6f6d3dbd9e164cb9d310

  พนมพรแมนชั่น

  ชาตะผดุง 8 ชาคะผดุง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห่างออกไป 0.8 กม.
  2,800 - 3,200 บาท/เดือน 300 - 350 บาท/วัน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 28/07/2018 20:29