อพาร์ทเม้นท์ ที่พัก ใกล้ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ผลการค้นหาในระยะ 5 กม. จัดเรียงแบบ ที่พักอัพเดทล่าสุด

 • Thumbnail_492cbf79e4bb2d51528d

  ไพรทอง

  6 ดำริพัฒนา บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห่างออกไป 3.3 กม.
  2,500 - 3,000 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 07/12/2023 08:43
 • Thumbnail_ffa5e78f7383b17bda3d

  โรงแรมรอยัลออคิด

  - ถนน สิงหวัฒน์ พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห่างออกไป 2.6 กม.
  3,000 - 4,000 บาท/เดือน 350 - 550 บาท/วัน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 24/02/2022 10:30
 • Thumbnail_cc8fa2d3d68a0dc61b76

  หอพักณัฐวัต

  - ถนน พระร่วง ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห่างออกไป 4.5 กม.
  1,800 - 2,300 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 09/01/2022 23:03
 • Thumbnail_4d42946cc28d4c8715ae

  ภัทรภร แมนชั่น

  หลังวัด 3 พิษณุโลก-นครสวรรค์ ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห่างออกไป 3.7 กม.
  1,800 - 2,800 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 25/05/2021 12:46
 • Thumbnail_2eb0825c1546a20ac292

  หอพักครองทรัพย์

  ดำริพัฒนา ดำริพัฒนา บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห่างออกไป 3.2 กม.
  2,300 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 03/04/2020 22:59
 • Thumbnail_b3c58ef69cbdbd6d700b

  หอพักบ้านตึกส้ม

  ดำริพัฒนา บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห่างออกไป 3.3 กม.
  2,500 - 3,000 บาท/เดือน อัพเดทล่าสุด: 21/08/2019 16:52
 • Thumbnail_e65bc8c8d09e1fa576a1

  หอพักบ้านตึกเหลือง

  ซอย พระลือ 1/9 สิงหราชเดโชชัย ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห่างออกไป 3.9 กม.
  2,000 - 3,000 บาท/เดือน อัพเดทล่าสุด: 04/10/2019 10:59
 • Thumbnail_24b59ad1b0a9bb156239

  หอพักศิริพร2

  หนุมาน บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห่างออกไป 3.5 กม.
  2,000 - 2,500 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 04/12/2018 20:19
 • Thumbnail_5f7869d22d188a7bda0c

  หอพัก mono

  วัดพลายชุมพล พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห่างออกไป 3.4 กม.
  3,500 - 3,500 บาท/เดือน อัพเดทล่าสุด: 25/09/2018 14:17
 • Thumbnail_b9f464f2f0dbbac44910

  ภัทรภร แมนชั่น

  428 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง พิษณุโลก-นครสวรรค์ ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห่างออกไป 3.7 กม.
  1,800 - 2,600 บาท/เดือน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 17/12/2017 10:48
 • Thumbnail_5a2bfbb4ebd6f3b55cc8

  บ้านเช่า ป้าแป้ง

  ราษฎร์เพ็งสาย ประชาอุทิศ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห่างออกไป 4.3 กม.
  3,500 บาท/เดือน อัพเดทล่าสุด: 30/04/2016 14:19
 • Thumbnail_4de0855bd951b113b189

  myHome Pitsanulok มายโฮม พิษณุโลก

  ถ.ประชาอุทิศ งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห่างออกไป 3.8 กม.
  2,800 - 3,300 บาท/เดือน 390 บาท/วัน ห้องว่าง อัพเดทล่าสุด: 01/03/2015 20:27