คอนโด ใกล้ BTS วัดพระศรีมหาธาตุ

ผลการค้นหาในระยะ 3 กม. จัดเรียงแบบ ที่พักอัพเดทล่าสุด

ค่าเช่า :
6,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 26.0 m 2
ชั้น 7
อัพเดทล่าสุด: 28/05/2020 20:07
ค่าเช่า :
7,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 24.0 m 2
ชั้น 4
อัพเดทล่าสุด: 28/05/2020 20:05
ค่าเช่า :
6,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 26.0 m 2
ชั้น 6
อัพเดทล่าสุด: 28/05/2020 20:03
ค่าเช่า :
6,700.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 32.0 m 2
ชั้น 10
อัพเดทล่าสุด: 28/05/2020 19:58
ค่าเช่า :
12,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 29.5 m 2
ชั้น 7
อัพเดทล่าสุด: 28/05/2020 12:11
ค่าเช่า :
6,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 31.0 m 2
ชั้น 14
อัพเดทล่าสุด: 28/05/2020 12:03
ค่าเช่า :
6,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 33.0 m 2
ชั้น 13
อัพเดทล่าสุด: 28/05/2020 11:03
ค่าเช่า :
7,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 23.0 m 2
ชั้น 2
อัพเดทล่าสุด: 28/05/2020 10:59
ค่าเช่า :
8,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 22.0 m 2
ชั้น 4
อัพเดทล่าสุด: 28/05/2020 10:58
ค่าเช่า :
7,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 30.0 m 2
ชั้น 5
อัพเดทล่าสุด: 28/05/2020 10:54
ค่าเช่า :
10,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 23.0 m 2
ชั้น 2
อัพเดทล่าสุด: 28/05/2020 10:52
ค่าเช่า :
9,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 25.0 m 2
ชั้น 7
อัพเดทล่าสุด: 28/05/2020 09:22
ค่าเช่า :
9,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 26.0 m 2
ชั้น 3
อัพเดทล่าสุด: 27/05/2020 19:03
ค่าเช่า :
6,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 32.0 m 2
ชั้น 6
อัพเดทล่าสุด: 27/05/2020 09:55
ค่าเช่า :
6,900.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 33.0 m 2
ชั้น 10
อัพเดทล่าสุด: 27/05/2020 09:53
ค่าเช่า :
8,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 28.0 m 2
ชั้น 2
อัพเดทล่าสุด: 27/05/2020 02:06
ค่าเช่า :
10,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 63.0 m 2
ชั้น 10
อัพเดทล่าสุด: 27/05/2020 01:52
ค่าเช่า :
11,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 50.0 m 2
ชั้น 12
อัพเดทล่าสุด: 26/05/2020 17:39
ค่าเช่า :
6,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 22.0 m 2
ชั้น 3
อัพเดทล่าสุด: 26/05/2020 17:35
ค่าเช่า :
8,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 23.0 m 2
ชั้น 6
อัพเดทล่าสุด: 26/05/2020 16:53
ค่าเช่า :
8,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 22.0 m 2
ชั้น 3
อัพเดทล่าสุด: 26/05/2020 12:06
ค่าเช่า :
8,000.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 23.0 m 2
ชั้น 3
อัพเดทล่าสุด: 26/05/2020 12:02
ค่าเช่า :
7,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 21.0 m 2
ชั้น 8
อัพเดทล่าสุด: 26/05/2020 12:00
ค่าเช่า :
6,498.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 23.0 m 2
ชั้น 4
อัพเดทล่าสุด: 26/05/2020 08:04
ค่าเช่า :
6,500.00 บาท/เดือน
รูปแบบห้อง 1 ห้องนอน
ขนาด 23.0 m 2
ชั้น 1
อัพเดทล่าสุด: 25/05/2020 18:20